Modernizacja układów pomiarowych do TPA

Chcesz mniej płacić za energię elektryczną, ale nie wiesz co zrobić? Sprawdź nasze wskazówki, zmień układ pomiarowy i korzystaj z wolnego rynku.

Modernizacja układu to dostosowanie go do obowiązujących zasad TPA. Aby odbiorca mógł skorzystać z możliwości jakie daje rynek energii, czyli samodzielnie wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i korzystniejszą dla siebie ofertę, powinien posiadać układ pomiarowo-rozliczeniowy zgodny z wymaganiami technicznymi lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dystrybutor wiedząc, że odbiorca nie posiada zmodernizowanego układu może oferować stawki gorsze niż rynkowe. 

 Zmiana sprzedawcy energii dla odbiorców z grup taryfowych A i B, możliwa jest tylko wtedy, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy dostosowany jest do zasady TPA.

Kogo dotyczy wymóg modernizacji?

Odbiorcy zakwalifikowani do II, III i IV grupy przyłączeniowej (Taryfy A i B), zasilani na średnim i najwyższym napięciu, zobowiązani są do dostosowania układu na swój koszt, gdyż to oni są właścicielami wspomnianych układów.Modernizacja układu polega z reguły na wymianie licznika (lub liczników) energii elektrycznej, przekładników napięciowych i prądowych, okablowania i listew układu  oraz montaż modułów komunikacyjnych.

W przypadku taryf C i G właścicielem układu pomiarowego jest operator Systemu Dystrybucyjnego i to on ponosi koszt modernizacji, jeśli istnieje potrzeba jej wykonania.

Kiedy inwestycja się zwraca?

Z naszego doświadczenia, jak też analizy rynku, wynika że nakłady poniesione na modernizację układów pomiarowych zwracają się na przestrzeni 6-12 miesięcy, w zależności od wysokości obecnych cen oferowanych przez lokalnych OSD.

Nasi specjaliści służą pomocą w zakresie modernizacji układów pomiarowych do zasady TPA, zgodnie z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci OSD. Wykonujemy usługi kompleksowo, począwszy od projektu i uzgodnień z Zakładem Energetycznym, poprzez wymianę urządzeń, aż do odebrania stosownych protokołów.

Etapy dostosowywania układów do TPA

 • wniosek do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o wydanie aktualnych warunków technicznych dla układu pomiarowego
 • opracowanie i uzgodnienie z OSD projektu technicznego
 • modernizacja układów
 • odbiór techniczny przedstawiciela OSD

Już dziś zapytaj, jak skutecznie obniżyć koszty swojej firmy!

Głównym celem audytu energetycznego jest przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących zalecanych przedsięwzięć oraz ich harmonogramu, służących obniżaniu zużycia energii elektrycznej oraz poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Analizowane są wszystkie czynniki oraz procesy, które generują koszty związane z poborem energii elektrycznej w firmie.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest raport końcowy, który opisuje stan obecny modelu gospodarowania energią elektryczną, wskazuje możliwe do podjęcia przez przedsiębiorcę działania optymalizacyjne oraz pokazuje jakie oszczędności może osiągnąć przedsiębiorca po wprowadzeniu proponowanych zmian.

Obowiązek wykonania audytu do 30.09.2017

Wszystkie przedsiębiorstwa spełniające powyższy warunek zobowiązane są do wykonania audytu energetycznego po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30 września 2017 roku, a następnie zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

 • Brak realizacji lub zlecenia wykonania audytu – kara do 5% przychodu za rok ubiegły
 • Podważony w trakcie kontroli audyt – kara do 5% przychodu za rok ubiegły

Kto może przeprowadzać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

 • Czas realizacji 3-6 miesięcy dla  wiarygodnego audytu z gwarancją pozytywnej weryfikacji
 • Dzięki naszym dodatkowym usługom sfinansujesz koszty obowiązkowego audytu!

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

 • przeprowadzany jest co 4 lata.
 • Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa przez okres 5 lat.
 • należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
 • powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
 • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Korzyści dla przedsiębiorstw:

 Oszczędności w zużyciu energii
 Bardziej oszczędny model gospodarowania energią elektryczną
 Redukcja kosztów eksploatacji instalacji, urządzeń oraz obiektów

Sprawdź jak duże oszczędności może osiągnąć Twoja firma
dzięki wprowadzeniu zmian zaproponowanym w audycie.

Napisz do nas i sprawdź co możemy zrobić dla Twojej firmy!


Wyślij nam swoją obecną fakturę (opcjonalnie):
 • Zgadzam się na kontakt doradcy Pulsar Energia (pełna treść zgody)
  •  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług oferowanych przez Pulsar Energia Sp. z o.o., w tym na użycie podanego numeru telefonu i adresu e-mail do celu marketingu bezpośredniego. Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie informacji handlowych dotyczących Pulsar Energia Sp. z o.o. środkami komunikacji elektronicznej. Administratorem danych osobowych, które udostępnisz w formularzu będzie Pulsar Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-737), ul. Brzeska 2. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w treści udzielonych zgód. Jestem świadomy(a), iż niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdej chwili, bez podania przyczyny, a także, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Energia elektryczna jest bardzo istotna przy prowadzeniu własnej działalności.

Specjalnie dla Twojej firmy przygotujemy indywidualną, precyzyjnie stworzoną ofertę energii elektrycznej, dopasowaną do wielkości zużycia prądu.
Zapewniamy:

 • Audyt energetyczny w pełnym zakresie.
 • Ofertę skrojoną na miarę Twojej firmy i Twoich potrzeb.
 • Stałe ceny prądu przez cały okres umowy.
 • Atrakcyjne ceny prądu.

Na każdym etapie zmiany dostawcy zapewniamy fachową pomoc i wsparcie. Wiemy jak ważny i cenny jest czas dla ludzi prowadzących własny biznes, więc wszystkie formalności są po naszej stronie. W Pulsar Energia cenimy relację z drugim człowiekiem, więc każdego Klienta traktujemy wyjątkowo. Działania, które podejmujemy dają nam moc pozytywnej energii na tle innych dostawców energii elektrycznej. Podczas trwania umowy zapewniamy stałe ceny i opiekę ze strony naszych wykwalifikowanych pracowników. Zmieniając sprzedawcę prądu zyskujesz – skontaktuj się nami by dowiedzieć się ile możesz oszczędzić. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Skontaktuj się z nami mailowo lub  telefonicznie. Otrzymasz najlepszą ofertę w pełni odpowiadającą potrzebom Twojej Firmy.

Przydatne dokumenty:

Szybka oferta dla Ciebie!