Kompensacja mocy biernej

Jak obniżyć wysokość faktury za energię elektryczną?

Kontrola poziomu zużycia energii elektrycznej pozwala na zapewnienie odpowiedniej rentowności firmy. Właściwe zarządzanie zużyciem, to także nadzór nad ilością pobieranej mocy biernej.  Rozróżniamy dwa rodzaje mocy biernej: indukcyjną (silniki, piece indukcyjne) i pojemnościową (kondensatory, długie odcinki kabli, będącymi pod napięciem).

Obecnie rośnie liczba przedsiębiorców, którzy spotykają się z bardzo dużymi opłatami dodatkowymi za ponadumowny pobór energii biernej. Maksymalna wielkość pobieranej energii biernej ustalana jest przez operatorów sieci energetycznych, indywidualnie dla każdego zakładu. Omawiany tolerowany współczynnik mocy, zazwyczaj mieści się w przedziale 0,2-0,4 tgj, a po jego przekroczeniu naliczane są opłaty.

baterie-kompensatorow

Przedsiębiorco, umów się na bezpłatną konsultację ze specjalistą!


Wyślij nam swoją obecną fakturę (opcjonalnie):

Administratorem danych osobowych jest PPE Energetyka Sp. z o.o. (adres: Business Link, ul. Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa). Dane osobowe, znajdujące się w formularzu, przetwarzane będą m.in. w celu wykonania kalkulacji oszczędności. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Poniższe zgody są dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z polityką prywatności.

  • Zgadzam się na kontakt doradcy PPE Energetyka (pełna treść zgody)


Jeszcze nie wszyscy mają jednak świadomość, że dodatkowe koszty można wyeliminować, bez ingerencji w ilość pracujących urządzeń i bez zmniejszania sumarycznego obciążenia przedsiębiorstwa pobieraną mocą czynną. Eliminacja kar za moc bierną, nie tylko zaoszczędzi firmowe pieniądze, ale wpłynie też na skuteczność urządzeń elektrycznych. Brak prawidłowego doboru urządzeń kompensujących moc bierną w sieci elektroenergetycznej powoduje również poważne straty, związane ze zmianami parametrów pracy układów zasilających i rozdzielczych. Zarówno moc bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa wpływają na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych. 

baterie1

Jak sprawdzić wysokość opłat za energię bierną?

Wystarczy spojrzeć na fakturę za energię elektryczną, w rubrykę „opłaty za nadwyżkę energii biernej indukcyjnej/pojemnościowej” lub „ponadumowny pobór energii biernej” (nazewnictwo zależne od danego OSD). W tym miejscu winna być naliczona jedynie opłata abonamentowa. Jeśli poza tą opłatą, doliczone są inne, a wskazany współczynnik jest wyższy niż umowny, oznacza to że przedsiębiorca ponosi także koszty poboru energii biernej.

Weryfikacji Państwa faktur mogą dokonać także nasi specjaliści. Prosimy o przesłanie skanu faktury na adres kompensacja@pulsarenergia.pl, a my bezpłatnie ją przeanalizujemy i podpowiemy jak ograniczyć niepotrzebne koszty.

Jak zlikwidować opłaty za energię bierną?

Sposób w jaki redukuje się wysokość poboru mocy biernej, zależny jest od rodzaju mocy, jaką pobiera urządzenie w danym systemie elektroenergetycznym oraz od budowy tegoż systemu.

Mówiąc najprościej – kompensacja mocy biernej polega na zamontowaniu takiego urządzenia, które będzie pobierać z sieci energię bierną o przeciwnym znaku. Efektem tego zabiegu jest sumowanie się i kompensacja mocy o przeciwnych znakach, co ogranicza pobór energii biernej z sieci i pozwala na zachowanie dozwolonego poziomu poboru, czyli poniżej 40% energii czynnej.

Skuteczna kompensacja mocy biernej to nie tylko wyeliminowanie opłat za energię bierną, ale także zmniejszenie o 4-7% opłat za energię czynną. Wszelkie modernizacje układów, pozwalają na optymalizację kosztów, stąd tak ważna jest jego sprawność. Odpowiedni i prawidłowy dobór kompensatora czy baterii kompensatorów decyduje o kosztach, trwałości oraz uzyskanych efektach oszczędnościowych kompensacji.

Nasi profesjonalni audytorzy zajmują się pomiarami parametrów sieci i doborem urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Skorzystaj z pomocy fachowców!

Pozostałe usługi dla firm

Energia elektryczna jest bardzo istotna przy prowadzeniu własnej działalności.

Specjalnie dla Twojej firmy przygotujemy indywidualną, precyzyjnie stworzoną ofertę energii elektrycznej, dopasowaną do wielkości zużycia prądu.
Zapewniamy:

  • Audyt energetyczny w pełnym zakresie.
  • Ofertę skrojoną na miarę Twojej firmy i Twoich potrzeb.
  • Stałe ceny prądu przez cały okres umowy.
  • Atrakcyjne ceny prądu.

Na każdym etapie zmiany dostawcy zapewniamy fachową pomoc i wsparcie. Wiemy jak ważny i cenny jest czas dla ludzi prowadzących własny biznes, więc wszystkie formalności są po naszej stronie. W Pulsar Energia cenimy relację z drugim człowiekiem, więc każdego Klienta traktujemy wyjątkowo. Działania, które podejmujemy dają nam moc pozytywnej energii na tle innych dostawców energii elektrycznej. Podczas trwania umowy zapewniamy stałe ceny i opiekę ze strony naszych wykwalifikowanych pracowników. Zmieniając sprzedawcę prądu zyskujesz – skontaktuj się nami by dowiedzieć się ile możesz oszczędzić. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Skontaktuj się z nami mailowo lub  telefonicznie. Otrzymasz najlepszą ofertę w pełni odpowiadającą potrzebom Twojej Firmy.

Przydatne dokumenty: