Białe certyfikaty

Świadectwa efektywności energetycznej  – to się opłaca! 

Białe certyfikaty, inaczej  świadectwa efektywności energetycznej, przyznawane są przez Urząd Regulacji Energetyki, za działania proefektywnościowe w przedsiębiorstwie, czyli podnoszące efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Efektywność energetyczna to nic innego jak „oszczędzanie” energii, które może objawiać się na różne sposoby, np. poprzez modernizację urządzeń, budynków czy instalacji.

Jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej jest ochrona środowiska. Zwiększanie efektywności energetycznej jest dla UE celem bardzo ważnym. Na tyle ważnym, że Unia prawnie obliguje państwa członkowskie do wprowadzania działań mających na celu oszczędzanie energii.

System Białych Certyfikatów został wprowadzony w Polsce ustawą w 2011 r., aby znacznie podnieść poziom oszczędności energetycznych w przemyśle.

Zwolnienie z akcyzy

Napisz do nas i sprawdź co możemy zrobić dla Twojej firmy!


Wyślij nam swoją obecną fakturę (opcjonalnie):

Administratorem danych osobowych jest PPE Energetyka Sp. z o.o. (adres: Business Link, ul. Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa). Dane osobowe, znajdujące się w formularzu, przetwarzane będą m.in. w celu wykonania kalkulacji oszczędności. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Poniższe zgody są dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z polityką prywatności.

 • Zgadzam się na kontakt doradcy PPE Energetyka (pełna treść zgody)


Po co starać się o świadectwo efektywności energetycznej?

Odpowiedź jest prosta – dla pieniędzy, i to nie małych. Białe certyfikaty to możliwość odzyskania części środków zainwestowanych w rozwój firmy, a jednocześnie zmniejszenie nakładów finansowych na energię elektryczną w przyszłości.

Wartość białego certyfikatu to 1500zł za każde zaoszczędzone 11,63 MWh energii elektrycznej.

Wydatki na energię można zoptymalizować choćby poprzez termoizolację budynków oraz modernizację oświetlenia, w tym wymianę konwencjonalnych świetlówek na LED.

Przeprowadzamy w imieniu klienta cały proces i wszystkie procedury, wymagane do uzyskania świadectw efektywności energetycznej.

Nasza oferta to:

 • doświadczeni audytorzy
 • specjaliści z zakresu optymalizacji kosztów energii
 • konkurencyjny sposób wynagrodzenia – success fee!
 • 100 % skuteczności – wszystkie złożone przez nas wnioski, dla naszych klientów, zakończyły się otrzymaniem białych certyfikatów

Co należy zrobić aby uzyskać biały certyfikat?

Aby otrzymać świadectwo efektywności energetycznej, należy zastosować przepisy regulowane przez Ustawę o efektywności energetycznej:

 • przeprowadzić audyt w przedsiębiorstwie, aby określić jaki jest aktualny poziom zużycia energii elektrycznej
 • zaplanować potencjalne rozwiązania techniczne, które przyczynią się w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
 • złożyć wniosek do URE
 • zrealizować inwestycję zwiększającą efektywność energetyczną
 • złożyć dokumenty do URE, potwierdzające  wykonanie zadeklarowanych czynności
 • „odebrać świadectwa”, które z chwilą wpisania na konto ewidencyjne, otrzymują prawa majątkowe
 • zbyć prawa majątkowe na giełdzie, otrzymując tym samym „bonus finansowy” dla przedsiębiorstwa

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie uzyskania i zbycia białych certyfikatów.

Głównym celem audytu energetycznego jest przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących zalecanych przedsięwzięć oraz ich harmonogramu, służących obniżaniu zużycia energii elektrycznej oraz poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Analizowane są wszystkie czynniki oraz procesy, które generują koszty związane z poborem energii elektrycznej w firmie.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest raport końcowy, który opisuje stan obecny modelu gospodarowania energią elektryczną, wskazuje możliwe do podjęcia przez przedsiębiorcę działania optymalizacyjne oraz pokazuje jakie oszczędności może osiągnąć przedsiębiorca po wprowadzeniu proponowanych zmian.

Obowiązek wykonania audytu do 30.09.2017

Wszystkie przedsiębiorstwa spełniające powyższy warunek zobowiązane są do wykonania audytu energetycznego po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30 września 2017 roku, a następnie zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

 • Brak realizacji lub zlecenia wykonania audytu – kara do 5% przychodu za rok ubiegły
 • Podważony w trakcie kontroli audyt – kara do 5% przychodu za rok ubiegły

Kto może przeprowadzać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

 • Czas realizacji 3-6 miesięcy dla  wiarygodnego audytu z gwarancją pozytywnej weryfikacji
 • Dzięki naszym dodatkowym usługom sfinansujesz koszty obowiązkowego audytu!

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

 • przeprowadzany jest co 4 lata.
 • Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa przez okres 5 lat.
 • należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
 • powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
 • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Korzyści dla przedsiębiorstw:

 Oszczędności w zużyciu energii
 Bardziej oszczędny model gospodarowania energią elektryczną
 Redukcja kosztów eksploatacji instalacji, urządzeń oraz obiektów

Sprawdź jak duże oszczędności może osiągnąć Twoja firma
dzięki wprowadzeniu zmian zaproponowanym w audycie.

Pozostałe usługi dla firm

Energia elektryczna jest bardzo istotna przy prowadzeniu własnej działalności.

Specjalnie dla Twojej firmy przygotujemy indywidualną, precyzyjnie stworzoną ofertę energii elektrycznej, dopasowaną do wielkości zużycia prądu.
Zapewniamy:

 • Audyt energetyczny w pełnym zakresie.
 • Ofertę skrojoną na miarę Twojej firmy i Twoich potrzeb.
 • Stałe ceny prądu przez cały okres umowy.
 • Atrakcyjne ceny prądu.

Na każdym etapie zmiany dostawcy zapewniamy fachową pomoc i wsparcie. Wiemy jak ważny i cenny jest czas dla ludzi prowadzących własny biznes, więc wszystkie formalności są po naszej stronie. W Pulsar Energia cenimy relację z drugim człowiekiem, więc każdego Klienta traktujemy wyjątkowo. Działania, które podejmujemy dają nam moc pozytywnej energii na tle innych dostawców energii elektrycznej. Podczas trwania umowy zapewniamy stałe ceny i opiekę ze strony naszych wykwalifikowanych pracowników. Zmieniając sprzedawcę prądu zyskujesz – skontaktuj się nami by dowiedzieć się ile możesz oszczędzić. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Skontaktuj się z nami mailowo lub  telefonicznie. Otrzymasz najlepszą ofertę w pełni odpowiadającą potrzebom Twojej Firmy.

Przydatne dokumenty: