Audyt Efektywności Energetycznej 

Po co audyt w przedsiębiorstwie?

Głównym celem audytu energetycznego jest przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń, dotyczących zalecanych przedsięwzięć oraz ich harmonogramu, służących obniżaniu zużycia energii elektrycznej oraz poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Analizowane są wszystkie czynniki oraz procesy, które generują koszty związane z poborem energii elektrycznej w firmie.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest raport końcowy, który opisuje stan obecny modelu gospodarowania energią elektryczną, wskazuje możliwe do podjęcia przez przedsiębiorcę działania optymalizacyjne oraz pokazuje jakie oszczędności może osiągnąć przedsiębiorca po wprowadzeniu proponowanych zmian.

Zamów ofertę na audyt energetyczny dla Twojej firmy


Wyślij nam swoją obecną fakturę (opcjonalnie):

Administratorem danych osobowych jest PPE Energetyka Sp. z o.o. (adres: Business Link, ul. Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa). Dane osobowe, znajdujące się w formularzu, przetwarzane będą m.in. w celu wykonania kalkulacji oszczędności. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Poniższe zgody są dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z polityką prywatności.

 • Zgadzam się na kontakt doradcy PPE Energetyka (pełna treść zgody)


SPRAWDŹ CO MOŻESZ ZYSKAĆ!

Przeprowadzenie audytu, dla średnich i mniejszych przedsiębiorstw, nie jest obowiązkowe. Nie jest też obowiązkowe generowanie dodatkowych korzyści, oszczędności i optymalizacja finansów w firmie. To nie jest obowiązkowe, ale warto, prawda? Bo skoro można zaoszczędzić, to po co przepłacać?

Skontaktuj się z naszymi fachowcami, którzy w profesjonalny sposób sprawdzą i przeanalizują koszty, które pokrywasz z tytułu zakupu energii elektrycznej. Części z nich wcale nie musisz ponosić! Wytłumaczymy Ci jak ich uniknąć i jak w nowoczesny sposób zarządzać zużyciem energii elektrycznej. I nie, to wcale nie oznacza, że Twoi pracownicy będą od jutra pracować po ciemku:)

Dla kogo audyt jest obowiązkowy?

Zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 r., do przeprowadzenia obowiązkowego audytu energetycznego zostali zobowiązani przedsiębiorcy, którzy w dwóch ostatnich latach obrotowych:

 • zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników, lub
 • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość 43 mln euro.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt w firmie?

 • optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej i maksymalizacja oszczędności w tym zakresie,
 • szczegółowe określenie przyszłych inwestycji pro-efektywnościowych, które prowadzą do znacznego ograniczenia kosztów,
 • bardziej oszczędny model gospodarowania energią elektryczną,
 • redukcja kosztów eksploatacji instalacji, urządzeń oraz obiektów.

 

Audyt energetyczny budynku, szansą na zyskanie dofinansowania inwestycji z funduszy celowych.

Audyt energetyczny budynku jest elementem niezbędnym przy ubieganiu się o środki finansowe z programów wsparcia termomodernizacji tj.: Fundusz Termomodernizacyjny, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), białe certyfikaty itp. Jednostki posiadające dużą liczbę nietermomodernizowanych zasobów budowlanych sprzed 1995 roku, takie jak samorządy terytorialne czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą osiągnąć oszczędności energetyczne w zużyciu ciepła w wyniku termomodernizacji takich obiektów budowlanych. Oszczędność to przedział 20-60%! 

Audyt to jedyny sposób na poznanie możliwości i rekomendowanych przedsięwzięć – zarówno po stronie eliminacji strat, jak również potencjalnych dochodów.

Pozostałe usługi dla firm

Energia elektryczna jest bardzo istotna przy prowadzeniu własnej działalności.

Specjalnie dla Twojej firmy przygotujemy indywidualną, precyzyjnie stworzoną ofertę energii elektrycznej, dopasowaną do wielkości zużycia prądu.
Zapewniamy:

 • Audyt energetyczny w pełnym zakresie.
 • Ofertę skrojoną na miarę Twojej firmy i Twoich potrzeb.
 • Stałe ceny prądu przez cały okres umowy.
 • Atrakcyjne ceny prądu.

Na każdym etapie zmiany dostawcy zapewniamy fachową pomoc i wsparcie. Wiemy jak ważny i cenny jest czas dla ludzi prowadzących własny biznes, więc wszystkie formalności są po naszej stronie. W Pulsar Energia cenimy relację z drugim człowiekiem, więc każdego Klienta traktujemy wyjątkowo. Działania, które podejmujemy dają nam moc pozytywnej energii na tle innych dostawców energii elektrycznej. Podczas trwania umowy zapewniamy stałe ceny i opiekę ze strony naszych wykwalifikowanych pracowników. Zmieniając sprzedawcę prądu zyskujesz – skontaktuj się nami by dowiedzieć się ile możesz oszczędzić. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Skontaktuj się z nami mailowo lub  telefonicznie. Otrzymasz najlepszą ofertę w pełni odpowiadającą potrzebom Twojej Firmy.

Przydatne dokumenty: