Gaz ziemny dla domu i firmy

Gaz ziemny dla domu i firmy

Zmiany na rynku gazu ziemnego

Liberalizacja rynku gazu w Polsce, to efekt wprowadzenia w życie przepisów i wytycznych Unii Europejskiej. Celem takich działań jest umożliwienie odbiorcom pozyskiwania gazu ziemnego z różnych źródeł, a dzięki temu osiąganie korzystniejszych cen z tego tytułu. Spółki obrotu nie muszą już przedkładać taryf gazowych do zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  Uwalnianie cen będzie jednak następowało stopniowo i w różnych terminach. Dla odbiorców tzw. biznesowych jest to już możliwe od października zeszłego roku, jednak gospodarstwa domowe skorzystają z tych przepisów dopiero w 2024 roku.

Taniej za gaz

Nie zmienia to jednak faktu, że już dziś wszyscy odbiorcy końcowi mają prawo do zmiany sprzedawcy gazu. Oznacza to, że tak samo jak w przypadku energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych, mamy prawo wybrać sprzedawcę, który „dostarczy” nam daną usługę. Formalności takiej zmiany pozostają po stronie sprzedawcy, a cały proces jest praktycznie niezauważalny, gdyż nie wiąże się ani ze zmianą licznika, ani systemu przesyłowego. Odbiorca nadal będzie otrzymywał jedną fakturę za sprzedaż i dystrybucję. Co się więc zmieni? Cena! Możliwość wyboru sprzedawcy, to wzrost konkurencyjności na rynku i możliwość wybrania najkorzystniejszej oferty.

Sprawdź ofertę na gaz od Pulsar Energia!