Dostawcy Energii Elektrycznej 2017

Dostawcy Energii Elektrycznej 2017

PPE Energetyka zwycięzcą testu „Dostawcy Energii Elektrycznej 2017”.

Ze względu na rosnące zainteresowanie zmianą sprzedawcy energii, jakie w ostatnich latach wyrażają  konsumenci, w lipcu 2017 Polski Instytut Badań Jakości przeprowadził test dostawców prądu elektrycznego. Badanie odbyło się we współpracy z renomowanym niemieckim instytutem DtGV – Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien, który na podstawie wieloletnich doświadczeń na rynku niemieckim, dostarczył metodologię i narzędzia badawcze użyte podczas testu.

Badanie objęło 16 największych polskich dostawców energii elektrycznej, spośród których zdecydowana większość posiada status członka Towarzystwa Obrotu Energią. Narzędzia badawcze dostarczane przez Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien pozwoliły na dokonanie rzetelnej analizy porównawczej opartej na 66 zmiennych, podzielonych na cztery kategorie.

Ze względu na dużą różnorodność w wykorzystaniu energii przez gospodarstwa domowe, Polski Instytut Badań Jakości dokonał oceny kosztów prądu elektrycznego na podstawie pięciu scenariuszy zużycia:

  1. Gospodarstwo domowe z rocznym zużyciem 1000 kWh
  2. Gospodarstwo domowe z rocznym zużyciem 1500 kWh
  3. Gospodarstwo domowe z rocznym zużyciem 2000 kWh
  4. Gospodarstwo domowe z rocznym zużyciem 2500 kWh
  5. Gospodarstwo domowe z rocznym zużyciem 3000 kWh

Podział na pięć scenariuszy został opracowany na  podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego pt.: „Zużycie Energii w Gospodarstwach Domowych w 2015 r.”, według którego powyższe roczne plany zużycia energii są reprezentatywne dla 80% polskich gospodarstw domowych.

Do każdego z pięciu scenariuszy zużycia energii przyporządkowano trzy różne grupy taryfowe: G11 (stała cena prądu), G12 (tańszy prąd poza szczytem) oraz G12w (tańszy prąd poza szczytem, w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy). Każda z taryf została przeanalizowana dla pięciu różnych polskich miast, reprezentujących pięć różnych regionów dystrybucji energii: Warszawa (obszar dystrybucji: Innogy), Kraków (obszar dystrybucji: Tauron), Gdańsk (obszar dystrybucji: Energa), Poznań (obszar dystrybucji: Enea) oraz Lublin (obszar dystrybucji: PGE). Sumarycznie przetestowano zatem 75 różnych planów poboru energii (5 scenariuszy zużycia, 3 taryfy energetyczne, 5 regionów dystrybucji). Pomimo, iż koszty energii zostały oszacowane dla pięciu różnych regionów dystrybucji, w badaniu nie wzięto pod uwagę kosztów przesyłu prądu. Podział ten uzasadniony jest faktem, iż w cennikach niektórych sprzedawców energii jej koszt jest różny dla różnych regionów.

Uczestnicy testu i metodologia badawcza

W badaniu „Dostawcy Energii Elektrycznej 2017”, Polski Instytut Badań Jakości porównał oferty w 16 polskich firmach zajmujących się sprzedażą prądu elektrycznego odbiorcom detalicznym. Do przedsiębiorstw tych należą:

 Enea SA

 Energa Obrót SA

 Energetyczne Centrum SA

 Energy Match

 Fortum

 Green SA

 Innogy

 Konerg SA

 Orange

 PGE Obrót SA

 PGNIG

 Plus (Polkomtel Sp. z o.o.)

 PKP Energetyka

PPE Energetyka

 Tauron Polska Energia

 Vervis

Dane na temat oferty każdej z firm zostały zebrane na podstawie informacji o cenach energii elektrycznej dostępnych w cennikach umieszczonych w Internecie. W badaniu nie brano pod uwagę ofert specjalnych i promocji, porównano jedynie oferty standardowe. Ostateczne wyniki wyrażone zostały jako średnia ważona z następujących kategorii:

  1. Cena – waga 75%
  2. Ogólne warunki oferty – waga 10%
  3. Transparentność oferty – waga 10%
  4. Obsługa klienta – waga 5%

W kategorii cena dokonano podziału na trzy wyżej wspomniane grupy taryfowe: G11, G12 i G12w. Ocena w tej kategorii wyrażona jest jako średnia arytmetyczna z ofert w każdym z obszarów taryfowych.

Wyniki badania

Spośród 16 sprzedawców energii biorących udział w badaniu, najlepszy wynik uzyskała firma PPE Energetyka, która z oceną wynoszącą 87% wyprzedziła firmę Fortum (wynik 83%) i Energetyczne Centrum (wynik 79%). W pierwszej piątce rankingu znalazł się również Polkomtel (wynik 78%), a także Vervis (wyniki 78%, przegrana o 0,25% z Polkomtelem). Na ostateczny znakomity wynik firmy PPE Energetyka wpływ miało głównie zajęcie pierwszego miejsca w kategorii cena, z ponad siedmio-procentową przewagą nad drugim miejscem, które przypadło firmie Fortum. PPE Energetyka okazała się najlepszy w dwóch kategoriach taryfowych: G11 i G12w, przegrywając jednak znacznie w kategorii G12 z Fortum.

Zwycięstwo  w kategorii ogólne warunki oferty przypadło firmie Innogy, która nieznacznie wyprzedziła Eneę i Energę Obrót. W kategorii transparentność oferty bezkonkurencyjna okazała się Enea (wyprzedzając Innogy i Fortum), a najlepszą obsługą klienta pochwalić się może Polkomtel (przed firmami Energy Match i Energa Obrót).

Wyniki w poszczególnych kategoriach testu

Aż 10 spośród 16 firm biorących udział w teście osiągnęło wynik wyższy niż średnia, która wyniosła 75%. Najniższy średni wynik spośród wszystkich kategorii testowych przypadł kategorii obsługa klienta – zaledwie 62%, podczas gdy najwyższy kategorii cena – aż 78%. Na tym przykładzie widać wyraźnie, iż główną bolączką branży detalicznej sprzedaży energii jest niska jakość obsługi konsumentów.

ZWYCIĘZCA TESTU, PRZEGLĄD POJEDYNCZYCH KATEGORII

Kategoria Zwycięzca
Taryfa G11 – stała cena energii PPE Energetyka
Taryfa G12 – tańszy prąd w nocy Fortum
Taryfa G12w – tańszy prąd w nocy i w weekendy PPE Energetyka
Ogólne Warunki Oferty Innogy
Transparentność Oferty Enea
Obsługa Klienta Polkomtel

 

źródło informacji: centrumprasowe.pap.pl

Add Comment